Tarım Ülkesinde Tarıma Servet Ödemek!

lubobtetrevas lubobtetrevas diyor ki;
Tür­ki­ye­'de ta­rı­mın gel­di­ği iç­ler acı­sı hal, ra­kam­lar­la ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı. Ta­rım ül­ke­si di­ye ad­lan­dı­rı­lan Tür­ki­ye, ken­di top­rak­la­rın­da bol­ca ye­tiş­ti­ri­le­bi­le­cek ürün­le­ri bi­le it­hal eder du­ru­ma düş­tü.

Bugün gazetesinden Sümeyra Kırca'nın haberine göre, son 13 yıl­da uy­gu­la­nan yan­lış ta­rım po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den Tür­ki­ye, ta­rım­da dı­şa ba­ğım­lı ha­le gel­di. Buğ­day, mı­sır, pa­muk ve so­ya gi­bi ürün­le­rin üre­tim üs­sü ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci des­tek­len­me­yin­ce, 3 yıl­da bu ürün­le­re ser­vet öde­dik. Sadece son üç yılda buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soya ithalatı için devletin kasasından 58,5 milyar dolar çıktı.

Buğ­da­ya 10 mil­yar do­lar

Tür­ki­ye Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Baş­ka­nı Öz­den Gün­gör, Tür­ki­ye­'nin ta­rım it­ha­lat ra­po­ruy­la il­gi­li önem­li ve­ri­le­ri, BUGÜN Ga­ze­te­si'y­le pay­laş­tı. Tür­ki­ye­'nin 2012-2015 dö­ne­min­de 10 mil­yar do­lar­lık buğ­day it­hal et­ti­ği­ni açık­la­yan ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, ay­nı dö­nem­de mı­sı­ra 3 mil­yar do­lar, yağ­lı to­hu­ma 25,5 mil­yar do­lar, pa­mu­ğa 14 mil­yar do­lar, so­ya­ya ise 6 mil­yar do­lar öden­di­ği­ni bil­dir­di. 2003 -2015 dö­ne­min­de ta­rım­sal des­tek­le­me büt­çe­si­nin top­lam­da 61 mil­yar li­ra ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Gün­gör, ay­nı dö­nem­de ta­rım ve gı­da it­ha­la­tı­na 270 mil­yar lira öden­di­ği­ni kay­det­ti. Gün­gör, “Dün­ya­da, ken­di üre­ti­ci­si­ne ayır­dı­ğı pa­ra­nın 4,5 ka­tı­nı ya­ban­cı ül­ke­le­re sa­vu­ran baş­ka bir ül­ke yok­tu­r" di­ye si­tem et­ti.

Üre­tim li­der­li­ğin­den it­hal li­der­li­ği­ne

Tür­ki­ye­'nin bak­la­gil­le­rin gen mer­ke­zi ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gün­gör, dün­ya­nın bak­la­gil­ler­de­ki li­der ül­ke­si olan Tür­ki­ye­'nin son 3 yıl­da Hin­dis­ta­n'­dan son­ra en bü­yük ikin­ci it­ha­lat­çı ül­ke­si ko­nu­mu­na düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı.

Gün­gör, ko­nuş­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “Mı­sır, Eti­yop­ya, Bang­la­deş, Çi­n'­den ku­ru fa­sul­ye, Ka­na­da­'dan no­hut ve ye­şil mer­ci­mek, ABD, Uk­ray­na ve Ka­na­da­'dan be­zel­ye it­hal et­tik. İs­te­nil­se bu ürün­le­rin hep­si Tür­ki­ye­'de bol­ca ye­ti­şir, ama çift­çi des­tek­len­me­di­ği için ta­rım­da üre­tim dur­du."
Kategori: Haber
sitene ekle
Etiketler: Tarım Tarım Ürünleri İthalat Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası
22 11 Ağustos 2018
Yorumlar
Yorum Yaz

En Popüler Yorumlar

 • alper.tunga
  alper.tunga 11 Ağustos 2018 - 04:04Ama olsun o urunlerin sofraya gelmesi icinde cift seritli yollari erduvan yapti [ispiyonla]
  +21
 • kuyruk
  kuyruk 11 Ağustos 2018 - 04:48Yerli otomobil yerli uçak olmadı belki, ama yerli pornoda seri üretime geçtik... Bir ülkenin anasını ancak böyle sikebilirlerdi. [ispiyonla]
  +8

Tüm Yorumlar

 • otostopcu
  otostopcu 17 Ağustos 2018 - 14:18Iyi egitimi alamayip sikko sikko konustuguna gore seni gurbetci sayabiliriz :D. Kanindaki alyuvarlari siktigimin gurbetci cahili :D. ulkenin temel sorunlari vidi vidi vidi :D

  Sizin gibi gurbetciler yuzunden Avrupa Turklerden nefret ediyor. Nasil becerdiniz adimizi kirletmeyi? :D
  [ispiyonla]
  -1
 • ninno
  ninno 16 Ağustos 2018 - 20:03avrupada dogmus bûyûmûs,yasadigi yerin vatandasi olmus iyi egitim almis topluma uyum saglamis evrensel dûsûnen insanlari gurbetçi saymiyor,senin gibi kenar mahalle zibidilerin bir sekil avrupaya gelip azicik para bulunca iyice zirvalamis tiplere gurbetçi deniyor,mesela gel yarin avrupaya seneye gurbetçisin anlaadiiiin hadi siktir git simdi [ispiyonla]
 • otostopcu
  otostopcu 16 Ağustos 2018 - 18:03adini vermeden siktigimin cahili kim dedigimde benim deyip cevap yazman taktire sayan,aferin sana :D :D :D

  Kodugumun Fransiz gurbetcisi :D :D. Tam bir Fransiz olmussun Turkiye ekonomisine de :).

  Akkoyunmus beyin damarlarini siktigim bak akpyi savunan bir cumlem var mi? :D

  Anadolu comariymis ozune baksan Yozgatlidir kesin sikik :D.
  [ispiyonla]
  -2
 • ninno
  ninno 13 Ağustos 2018 - 13:21Le problème économique de la Turquie ;

  la grande majorité de la population du pays vivent dans les métropoles ,la production des villages n'est pas suffisante pour tout le pays

  l'industrie est basé sur la montage-assemblage ce qui gonfle les factures d'achat à l'étranger

  seule source de l'état c'est les impôts ce qui fait forte taxes de l'énergie

  j'ai traduis mon texte précédent

  neymis meropole kelimesi benim hatayimda kullandigim ikinci dilime ait bir kelime imis,ôyle mi imis kodumun anadolu akkoyun çomari
  [ispiyonla]
 • otostopcu
  otostopcu 12 Ağustos 2018 - 15:53Sus siktigimin cahili.

  Teknik terim kullanayim da cahil sanmasin diye metropol yazmis dingil :D.
  [ispiyonla]
  -2
 • ninno
  ninno 12 Ağustos 2018 - 12:22adini vermeden mal kim dedigimde benim deyip cevap yazman taktire sayan,aferin sana,ûlkenin temel sorunu

  1 insanlar metropollere tikilarak temel gida ûrûnlerini ûretecek nufuz tasralardan çekilmistir

  2 endustri montajlama ûzerine kurulmustur cari açigi artiran sebep budur

  3 devlet geliri sadece vergilendirme ûzerine kurulmustur bu yûzden enerji agir vergiler altindadir

  fazla tatava yapma
  [ispiyonla]
  -1
 • alper.tunga
  alper.tunga 12 Ağustos 2018 - 03:46@macaron1 guney amerikadaki ulkelerinde basinda birer tayyip var, oralari bitiren yolsuzluk filan. Yoksa arjantin tarimda baya iyi. [ispiyonla]
  +1
 • otostopcu
  otostopcu 12 Ağustos 2018 - 01:33@ninno

  Yerli mali haftasinda ogrendigin "Bir ûlkeden her çikan kurus o ûlkeye zarar verir" cumlenden ibaret ekonomi bilginle yazdiklarimi anlamani beklemiyorum.

  Yonetici olsan ancak ulkeyi rezil etti dediklerin kadar ulkeyi yonetebilirdin emin ol.
  [ispiyonla]
  -3
 • otostopcu
  otostopcu 12 Ağustos 2018 - 01:27@sirfbunuyazmakic 1 iPhone 4 ton buğday'a bedel (Son doviz artisindan onceydi. 1 ton 1100 TL) ABD'ye ne kadar tarim urunu ihrac edersen et bu ekonomiyi kurtaramazsin.

  Onceki mesajimda attigim gibi Atak helikopteri gibi agir sanayi urunlerinde Turkiye guzel islere imza atti. Altay tanki, MPT-76 piyade tufegi gibi. Daha bilmedigim bir cok agir sanayi uretimi mallar mevcut. Turkiye bu tip uretim kalemleri sayesinde kucuk Almanya olarak ilk adimi atip uzun vadede gelecegini kurtarabilir. Turk makina muhendisligi denildiginde Almanya'nin yaninda ismi anilabilir. Tarim makinalarinda da hic fena degiliz mesela. Cok Turk firmasi var Cin'e dahi makina satan.

  Mesela Altay tankini ulke disinda kullanma lisansina sahip degiliz. Su an bu tanklari Suriye'ye sokamiyoruz. Papazi veririm diyerek bu tanka lisans almak icin pazarliga oturulabilir. Veya Atak helikopteri icin motor meselesi. Papaz mevzusu sadece bir koz ve kullanilmali.

  Insaat'a da kisaca deginmek isterim. Bugun makro Iktisatcilarla konus hicbiri insaati senin biraz once tasaga aldigin gibi degerlendirmez. Insaat deyince lazlarin yaptigi uc katli apartmanlar gelmesin. Enka gibi bir cok insaat firmasi dunyanin cesitli yerlerinde buyuk projelere imza atiyor. Ulkeye getirileri videodaki kici kirik mercimekten misliyle fazla.

  Su an ki yonetimin uretimi cok onemsemedigi asikar. Ne yapacaklarini da bildiklerini hic sanmiyorum. Yapisal reformlar diye dalga gecmek yerine IMF'nin Turkiye ekonomisi tarihinde defalarca dayattigi 3 maddeyi gerceklestireceklerini bile soyleseler o anda yerli para 0.50 TL deger kaybetmezdi zaten.

  Biraz uzun yazdim kusura bakma umarim okursun, umarim faydali olur.
  [ispiyonla]
  -2
 • macaron1
  macaron1 11 Ağustos 2018 - 22:11tamam biz yarra yemişiz yakında tuzlayıp asfalt kemircez de aklıma bir şey takıldı. arjantin bu kadar çıtır çeres ithal etmesine rağmen onlarda da ekonomi yarak gibi. var mı bunun sebebini bilen. siyasal islam belası falan da yok bu adamların başında. dünya kupasında bütün parayı arjantine mi gömdüler naptılar da bu hale geldiler. [ispiyonla]
  -1
© 2004 - 2019 Alkislarlayasiyorum.com Tüm Hakları Coca - Cola'nın formülü ile aynı yerde saklıdır...