Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Dünyanın Düşünceleri

Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün Günümüzde azaltılmaya çalışılan değeri gerçektende kaygı vericiydi. İşte ölümünden sonra bu büyük kahraman hakkında dünyanın dedikleri:
fransa
-insanlığın bütün belirtileri onda kendini hemen gösteriyor.
noelle gazetesi
-eski osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir türk devleti’nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. mustafa kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.
-atatürk’ ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur…maurice baumant(profesör)
-çok büyük bir adamdı…bir siyasi dahiydi…excelsior gazetesi
-dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri…le jour-echo de paris
-atatürk’ ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan türkler asla unutmayacaklardır.
noell roger gazetesi
-karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.
claude farrer (yazar)
-bu günün türkleri, yüzyıllar önce avrupa’ yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. ve bu aksam o büyük ulunun başında bekleyen türkiye, güçlü ve dipdiri türkiye’ dir.
pierre dominique(gazeteci)
-asırları asan adam !…fransa, paris basını
-akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.
albert lebrun(fransız cumhurbaşkanı)
-mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. o memlekete, bulabilecek en şerefli isim ona verilmiştir.
mercel sauvage(gazeteci)
-bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.
gerrad tongas(yazar)
-atatürk öldü. barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. artık evrende barışı kimse garanti edemez. nitekim avrupalı devlet adamları; o’ nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.
sanerwin gazetesi
-atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir…paris-le temps
-yeni türk devleti ile ankara antlaşması’ nın imzalanması nedeniyle; “bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, mustafa kemallerle anlaştı” diyenlere fransız başbakanının mecliste verdiği cevap:
dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman mustafa kemal ve o’ nun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.
fransız başbakanı briand
-sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan “türklerin babası” yeni türkiye’ yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkilap yaptı.
paris-soir’ den
-o, yüce bir dağa benzer. eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. bu dağın azametini kavrayabilmek için, ona çok uzaklardan bakmak gerekir.
claude farrer / fransız edibi
-türkiye tarihi, bugün her zamandan çok batı ve avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. ve atatürk’ ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu
gelişmenin temel öğelerinden biridir.
charles de gaulle
-kemal atatürk’ ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. bize savaşlarından birini anlatıyordu. birdenbire durdu:
görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şef’ in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?
george bennes-vu gazetesi
-devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda türkiye’ nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. halbuki ölmeden değişti. hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. inançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. türkiye, ruhunu değiştirmişti. tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.
raymond cartier-le nouvelliste gazetesi

afganistan
-o büyük insan yalnız türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi…emanullah han-afgan kralı

arnavutluk
-bu türk milleti yastadır. çünkü yeni türkiye’ nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir…stipsi gazetesi

avusturya
-büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı…neue freie presse, viyana
-atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. istediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez…avusturyalı heykelci krippel

almanya
-istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler atatürk’ ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.
profesör herbert melzig(tarihçi)
-o kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.
prof. walter l. wriht jr.
-atatürk türkiye’ yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
alman volkischer beobachter gazetesi
-almanya, atatürk’ ün eserine ve mücadelesine hayrandır. onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
berlin, alman ajansı
-kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni türkiye’ ye bakılarak bu günden ölçülebilir. çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; anadolu
dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.
illustrierte dergisi
-o, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.
herbert melzig

amerika
-insanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. o, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
gladys baker (gazeteci)
-atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür türkiye’ nin doğması, yeni türkiye’ nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, atatürk’ ün türk halkının işidir. şüphesiz ki, türkiye’ de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
john f. kennedy (a.b.d. başkanı)
-asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. kendisi, türkiye’ nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. keza o, türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
general mc arthur
-dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti…chicago tribune
-savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri…new york times

belçika
-atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır…kopenhag-nasyonal tidende
-milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı atatürk’ tür…libre belgique gazetesi

bulgaristan
-hiçbir memleket, yeni türkiye’ nin ata’ sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir…bulgar dness gazetesi

çin
-mustafa kemal yeni türkiye’ nin kalbidir. eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.
ma shao-cheng (yazar)

danimarka
-atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
national tidence gazetesi

finlandiya
-atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.
hufvud stadbladet gazetesi

hindistan
-dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri…star of india
-atatürk, yalnız türk milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. o’ nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.
bayan sucheta kripalani hint parlamento heyeti başkanı

iran
-atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
tahran gazetesi
-atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şef’i olmakla kalmamıştır. o, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.
iran gazetesi

israil
-dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti. palestine post
-mustafa kemal atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.
ben gurion israil başbakanı

isveç
-o olmasaydı modern türkiye olmazdı. o’ nun sayesinde türkler, o’ nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.
nya dagligt gazetesi

isviçre
-türkiye’ yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adam’ ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım…profesör morrf
-yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi…profesör sekretan

italya
-hayatının sonuna kadar milleti’ nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.
c.c.sforza
-üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile hasımlarını dize getirdi. fazilet ve ciddiyeti, üç yılda
memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.
f.perrone di san martino (yazar)
-atatürk’ün ölümü ile yakın doğu’ nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur…tribuna gazetesi

japonya
-şaşırtıcı ve çekici bir kişi. asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük…japan times
-yüzyıldan beri küçük asya’nın çıkardığı en büyük lider…the japan chronicle

tırtkadın tırtkadın diyor ki;
Kategori: Ciddi
Etiketler: mustafa kemal atatürk lider türkiye dünya
14 19 Aralık 2012
Yorumlar
Yorum Yaz

Tüm Yorumlar

 • _ZiKacU_
  _ZiKacU_ 26 Aralık 2012 - 13:04"-Atatürk’ ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır." İşte bu söze çok önem vermeliyiz bu dönemde...Yazı için ayrıca teşekkürler. [ispiyonla]
  +2
 • ossiepop
  ossiepop 23 Aralık 2012 - 02:13Anasayfaya çıkmalıydı bu yazı, yazık olmuş... [ispiyonla]
  +7
 • kul'yabani
  kul'yabani 19 Aralık 2012 - 20:03Azaltılmaya çalışılan değeri mi?
  secde bile ediyoruz daha ne yapalım?
  [ispiyonla]
  -30
 • şıpıdık şıpıdık yüzen balık
  şıpıdık şıpıdık yüzen balık 19 Aralık 2012 - 17:52-Ataya saygı duruşunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok.

  İsmini vermek istemediğim bir TC Başbakanı
  [ispiyonla]
  +25
© 2004 - 2018 Alkislarlayasiyorum.com Tüm Hakları Coca - Cola'nın formülü ile aynı yerde saklıdır...