Dünya Düzeni Temalı Koleksiyon

Dünya Düzeni Temalı Koleksiyon
levyekolik diyor ki;
Dünya düzeni ile ilgili bir araya getirmeye çalıştığım bir kaç video.

Banu Avar - NATO'da 57 Yıl

24 Şubat 2013
serkankurt01 serkankurt01 diyor ki;

NATO (North Atlantic Treaty Organization)

4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması ile kurulan NATO bir kollektif savunma örgütü olarak bilinmektedir. Kurucu antlaşmanın özellikle üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeleri önemlidir. Bu maddelerle üye ülkeler, ortak savunma için yeteneklerini geliştirmeye, herhangi bir üyenin toprak bütünlüğü, siyasî bağımsızlık ve güvenliği tehlikede olduğunda bir araya gelmeyi ve herhangi birine saldırıldığında bu saldırıya hepsine karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul etmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu çerçevede belki de en önemli ve tartışmalı madde, NATO'nun görev sahasını belirleyen 6. maddedir. Literatürde "alan-dışılık" kavramıyla anılan bu düzenlemeye göre, NATO sadece sınırları antlaşmada açıkça tarif edilen Kuzey Atlantik bölgesinde meydana gelen saldırılara karşı işlevseldir. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra "esnek yorum" yöntemiyle içeriği genişletilen bu madde, özellikle Afganistan müdahalesiyle tamamen işlevsiz kılınmıştır.

Banu Avar tarafından 2009 yılında yapılan Dünya Düzeni isimli belgesel serisinde, 1952 yılında NATO'ya katılan Türkiye'nin 57 yıllık tarihi ve öncesi anlatılmaktadır.

+5 Up Down
kemalkılıcdaroglu 24 Şubat 2013 - 16:26

Hakketten. Soğuk savaş bitti, ne NATO'su?