Mars'ta Duyulan Ezan Sesi

21.490 izlenme - 11 Ekim 2013
brsozgr brsozgr diyor ki;
Nasa'nın 6 Ağustos 2012'de Mars'a iniş yapan robotu Curiosity ilk iş Mars yüzeyindeki sesleri kaydeder ve dünyaya gönderir. Yapılan incelemelerde Mars'ta farklı bir takım sesler duyulur. 54. Saniye ve 1.22 saniyeler.
Kategori: Teknoloji
sitene ekle
Etiketler: mars ezan sesi nasa curiosity

Yorumlar

Yorum Yaz

En Popüler Yorumlar

 • CreMaToRiuM
  CreMaToRiuM 11 Ekim 2013 - 20:58Bunu gerçek sanan admin ve üye, aynı babam gibisiniz. O da filmlerdeki animasyonları gerçek sanıyo. Hadi o teknolojiyi tam yaşayamadı. E siz?
  +27
 • viaport
  viaport 11 Ekim 2013 - 23:52mars için iftar vakti...
  +24

Tüm Yorumlar

 • ay3290286501
  ay3290286501 16 Ocak 2015 - 16:21AYDA UZAYDA MARSTA EZAN SESİ DUYULMAZ DİYENLER hava almayan yerde ses olmaz diyenler yeri göğü yerle gök arasını yerin altındakileri ve göğün üstündekilerini yaratan allah her şeyi bilir işitir sesini de duyurur bir şeyi yaratması için ol demesi yeterlidir. hala bilimsel açıklamalarla uzayda ezan duyulmaz mı dersiniz Allahın buna mı gücünün yetmeyeceğini düşündünüz?
  275 yerde gök kelimesi, 14 yerde gökyüzü kelimesi, 51 yerde ses kelimesi geçer.
  Sesle ilgili bazı ayetler
  Araf suresi 43. ayet - (Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki: "Hidayetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler." Onlara: İşte size cennet; yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenilir.
  Hûd suresi 67. ayet - Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çökekaldılar.
  Hicr suresi 73. ayet - Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı.
  Hicr suresi 83. ayet - Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı.
  Meryem suresi 52. ayet -Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu, fısıldaşan kimse kadar (kendimize) yaklaştırdık.
  Meryem suresi 98 Biz, onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen, onlardan herhangi birinden (bir varlık emaresi) hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun?
  Taha suresi 11ayet- Oraya vardığında kendisine (tarafımızdan): Ey Musa! Diye seslenildi:
  Taha suresi 108 O gün insanlar, davetçiye (İsrafil'e) uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık, çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan başka bir ses işitemezsin.
  Müminun 41 Nitekim, vukuu kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onları! Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme!
  Şu ‘ara suresi 10. ayet - 10,11. Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun ‘un kavmine git. Hala (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? Diye seslenmişti.
  Şuara suresi 11. ayet - 10,11. Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hala (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? Diye seslenmişti.
  Neml suresi 8 . ayet - Oraya geldiğinde şöyle seslenildi: Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır! Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir!
  Kasas suresi 30. ayet -Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: Ey Musa! Bil ki ben, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
  Kasas suresi 32. ayet - "Elini koynuna sok; kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Korkudan (açılan) kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır" (diye seslenildi).
  Kasas suresi 46. ayet - (Musa'ya) seslendiğimiz zaman da, sen Tur'un yanında değildin. Bilakis, senden önce kendilerine uyarıcı (peygamber) gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak (orada geçenleri sana bildirdik); ola ki düşünüp öğüt alırlar.
  Ankebût suresi 40. ayet - Nitekim, onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı.
  Yasin 29. ayet - (Onları helak eden) korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler.
  Yasin 49. ayet - Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar.
  Yasin 53. ayet - Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar.
  Saffat 19. ayet - O (diriltme) korkunç. Bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar.
  Sâffât 104. ayet - Biz ona: " Ey İbrahim!" diye seslendik.
  Mümin 10. ayet - İnkâr edenlere şöyle seslenilir: Allah'ın gazabı, sizin kendinize olan kötülüğünüzden elbette daha büyüktür. Zira siz imana davet ediliyorsunuz, fakat inkâr ediyorsunuz.
  Fussilet 47. ayet - Kıyamet gününün bilgisi, O'na havale edilir. O'nun bilgisi dışında hiçbir meyve (çekirdeği) kabuğunu yarıp çıkamaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara: Ortaklarım nerede! Diye seslendiği gün: Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arzederiz, derler.
  Kaf suresi 41. ayet -Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
  Kaf suresi 42. ayet - O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür.
  Kamer suresi 31. ayet - Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler.
  Abese suresi 33. ayet - Kulakları sağır eden o ses geldiğinde,
  Nasihat suresi 13. ayet -Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar.
  Cuma suresi 9. ayet - Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.
  Gökyüzü ile ilgili bazı ayetler
  Naziat suresi 27. ayet- Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,
  Nebe suresi 19. ayet - Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;
  Saffat suresi 7 Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk.
  Lokman suresi 10. ayet - O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik.
  Enbiya suresi 32. ayet - Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise, gökyüzünün ayetlerinden yüz çevirirler.
  Bakara suresi 107. ayet - (Yine) bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
  Bakara suresi 117. ayet - (O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluverir.
  Bakara suresi 16. ayet Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini isbatlayan) birçok deliller vardır.
  Bakara suresi 255. ayet - Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.
  Bakara suresi 284. ayet - Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir.
  Âl-i İmran suresi 5. ayet -Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
  Âl-i İmran suresi 191. ayet - Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!
  Nisâ suresi 131. ayet - Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size "Allah'tan korkun" diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye layıktır.
  Nisâ suresi 132. ayet - Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
  Nisâ suresi 170 Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği getirdi (bunda şüphe yoktur), şu halde kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin. Eğer inkâr ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. (O'nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur). Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir.
  Maide suresi 40. ayet - Bilmez misin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir; dilediğine azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.
  Maide suresi 97. ayet - Allah, Kabe'yi, o saygıya layık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.
  Maide suresi 120. ayet - Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır, O, her şeye hakkıyle kadirdir.
  Enam suresi 3. ayet - O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. (Hayır, ve şerden) ne kazanacağınızı da bilir.
  Enam suresi 12. ayet - (Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? Diye sor. "Allah'ındır" de. O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi, varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar.
  Enam suresi 38. ayet - Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.
  Enam suresi 73. ayet - O, gökleri ve yeri hak (ve hikmet) ile yaratandır. "Ol!" dediği gün herşey oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sur'a üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
  Enam suresi 75. ayet - Böylece biz, kesin iman edenlerden olması için
  -2
  • ay3290286501
   ay3290286501 16 Ocak 2015 - 16:21Enam suresi 75. ayet - Böylece biz, kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk.
   Enam suresi 99. ayet - O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.
   Enam suresi 101. ayet - O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur.
   Araf suresi 40. ayet - Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!
   Araf suresi 54. ayet -Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istiva eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!
   Araf suresi 96. ayet - O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı inansalar ve (günahtan) sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.
   Araf suresi 158. ayet - De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka tanrı yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyle ise Allah`a ve ümmi Peygamber olan Resulüne -ki o, Allah'a ve onun sözlerine inanır iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız.
   Araf suresi 162. ayet - Fakat onlardan zalim olanlar, sözü, kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Biz de zulmetmelerinden ötürü üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
   Tedavi Randevularınızı 05327263882 Telefondan alabilirsiniz yada Mesaj bırakabilirsiniz. Hastalık Rahatsızlık hallerinizde ve ilerki yıllarda Sağlık içinde yaşamak için Hacamat, Tıbbi Steril Sülük Tedavi ve Sülük Satışı, Masaj, Akupunktur, Şifalı Bitkilerle Tedavi, Fizyoterapi, yapılır. Süleyman ÖZDEMİR Uzman Haccam. e posta suleyman.ozdemir42@hotmail.com, sulukhacamattedavisi@hotmail.com, Web sayfası http://www.sulukhacamattedavisi.com/tr, http://www.sulukhacamattedavisi.com adreslerimizden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
   • korcekmez
    korcekmez 03 Ocak 2015 - 23:02hemen namaza başlıyorum
    • dankuna
     dankuna 17 Ekim 2013 - 14:11belli belirsiz birşey bekliyordum bu kadar da bariz yapılmaz artık
     +3
     • aventura
      aventura 14 Ekim 2013 - 00:34curiosity etrafi cekiyor anladik da curiosity i ne cekiyor?
      +14
      • archon
       archon 13 Ekim 2013 - 22:26curiosity sabah namazını kaçırmamak için ezan okuyan saat almış yanına ne var bunda
       +8
       • hsbnd
        hsbnd 13 Ekim 2013 - 05:28''İnsanları kandırmak için çakma bir animasyon yapmışlar millette bunu yiyor, bu dinciler de ne saf ya hiç marsta ezan sesi olurmu '' argümanını pompalayıp çıkan tartışma ortamında inançlı insanları küçük düşürmek için kasten hazırlanmış bir video bu. ( Yorumları oku ne dediğimi anlarsın) Aklı başında bir inananın böyle bir fanteziye zaten ihtiyacı olmaz . Marsta ezan jupiterde ilahi duysan ne farkeder. illa bi bilim kurgumu katıcan olaya, aç gözlü olma amk..
        +3
        • deepblue77
         deepblue77 13 Ekim 2013 - 03:52Bi bitmediniz anasını satıyım!...
         +2
         • breakpoint
          breakpoint 12 Ekim 2013 - 22:38bunu paylaşan admin sağır oldu..
          • yzberdem
           yzberdem 12 Ekim 2013 - 20:32Arkadaşlar uzay(space) adı üstünde boşluktan ses geçmez, ses olması için hava gibi titreşebilen bir ortam gerekli. ama ışık geçer çünkü elektromanyetik dalgadır.
           +5

           Popüler İçerikler

           © 2004 - 2020 Alkislarlayasiyorum.com Tüm Hakları Coca - Cola'nın formülü ile aynı yerde saklıdır...