Türkmen Şair Magtymguly Pyragy'nin Bir Şiiri

39 izlenme - 14 Aralık 2019
ichtyanthropos ichtyanthropos diyor ki;
1724 – 1807 arası yaşamış olan Türkmen şairi Magtymguly Pyragy (=Ferganalı Maḫdûmkulu) kaleminden "Türkmeniň" adlı şiir:

Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň;
Gül-gunçasy – gara gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili türkmeniň.

Hak sylamyş bardyr onuň saýasy,
Çyrpynşar çölünde neri, maýasy,
Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy,
Gark bolmuş reýhana çöli türkmeniň.

Al-ýaşyl bürenip çykar perisi,
Kükeýip bark urar anbaryň ysy,
Beg, töre, aksakal ýurduň eýesi,
Küren tutar gözel ili türkmeniň.

Ol merdiň ogludyr, mertdir pederi,
Görogly[22] gardaşy, serhoşdyr seri,
Dagda, düzde kowsa, saýýatlar, diri
Ala bilmez, ýolbars ogly türkmeniň.

Köňüller, ýürekler bir bolup başlar,
Tartsa ýygyn, erär topraklar-daşlar,
Bir suprada taýýar kylynsa aşlar,
Göteriler ol ykbaly türkmeniň.

Köňül howalanar ata çykanda,
Daglar lagla döner gyýa bakanda,
Bal getirer, joşup derýa akanda,
Bent tutdurmaz, gelse sili türkmeniň.

Gapyl galmaz, döwüş güni har olmaz,
Gargyşa, nazara giriftar olmaz,
Bilbilden aýrylyp, solup, saralmaz,
Daýym anbar saçar güli türkmeniň.

Tireler gardaşdyr, urug ýarydyr,
Ykballar ters gelmez hakyň nurudyr,
Mertler ata çyksa, söweş sarydyr,
Ýow üstüne ýörär ýoly türkmeniň.

Serhoş bolup çykar, jiger daglanmaz,
Daşlary syndyrar, ýoly baglanmaz,
Gözüm gaýra düşmez köňül eglenmez,
Magtymguly – sözlär tili türkmeniň.
Kategori: Sanat
sitene ekle
Etiketler: Magtymguly Pyragy Türkmen şair şiir

Yorumlar

Yorum Yaz

Tüm Yorumlar

  • kemalkılıcdaroglu
    kemalkılıcdaroglu 14 Aralık 2019 - 11:03Adminler, bu ses içeriği, video değil. Güzel içerik, o ayrı.
    +2

    Popüler İçerikler

    © 2004 - 2020 Alkislarlayasiyorum.com Tüm Hakları Coca - Cola'nın formülü ile aynı yerde saklıdır...